• Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6 Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về carbohydrate, các monosaccharide, các oligosaccharide phổ biến, polysaccharide thuần, polysaccharide tạp.

   80 p iemh 27/10/2021 27 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7 Lipid và chuyển hóa lipid cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về lipid, cấu tạo và tính chất, sự phân giải lipid, tổng hợp lipid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p iemh 27/10/2021 26 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5 Chuyển hóa protein và acid amin cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu năng lượng trong quá trình tổng hợp protein; Một số kháng sinh và độc tố ức chế quá trình sinh tổng hợp protein; Operon cảm ứng mã hóa cho các enzyme dị hóa.

   55 p iemh 27/10/2021 26 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3 Enzyme cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về hiện tượng xúc tác; Enzyme là chất xúc tác sinh học; Đơn vị hoạt lực của enzyme; Phần lớn các enzyme có bản chất là protein; Trung tâm hoạt động của enzyme;...

   80 p iemh 27/10/2021 26 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương Chương mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành môn học; Nội dung của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p iemh 27/10/2021 30 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4 Nucleic acid cung cấp cho người học những kiến thức như: Thành phần hóa học của nucleic acid, cấu tạo của nucleic acid, sinh tổng hợp nucleic acid, phân giải các nucleic acid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p iemh 27/10/2021 28 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1 Protein cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương, cấu tạo của protein, các tính chất của protein, phân loại protein. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p iemh 27/10/2021 30 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2 Vitamin cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát hiện ra vitamin; Khái niệm chung về vitamin; Phân loại theo tính hòa tan; Vai trò chung, Cấu tạo và chức năng Vitamin.

   19 p iemh 27/10/2021 31 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8 Trao đổi chất và năng lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm trao đổi chất; Đồng hóa và dị hóa; Năng lượng tự do; Adenosine triphosphate (ATP); Quá trình vận chuyển điện tử; Cơ chế tổng hợp ATP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p iemh 27/10/2021 27 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập bài giảng gồm 9 chương được chia thành 2 phần Điện từ học và Quang học. Phần Điện từ học gồm các chương: Trường tĩnh điện; Vật dẫn; Từ trường không đổi; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Trường điện từ. Phần Quang học gồm các chương: Cơ sở của quang hình học và các đại lượng trắc quang; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng; Quang...

   258 p iemh 27/10/2021 22 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Sinh học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Sinh học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Sinh học đại cương được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: sinh học tế bào, sinh học phân tử, tiến hóa, thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   113 p iemh 29/07/2021 70 1

 • Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương trình bày các nội dung về lý thuyết hóa học đại cương và thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   229 p iemh 29/07/2021 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics