• Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất; Mẫu ngẫu nhiên và bài toán ước lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai; Phân tích dãy số thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 1

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 1

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận - Định thức; Hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Không gian vectơ; Ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm nhiều biến; tích phân hàm nhiều biến; phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới hạn và tính liên tục; phép tính vi phân hàm một biến; phép tính tích phân hàm một biến; lý thuyết chuỗi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 - ThS. Bành Thị Hồng

  Tiếp phần 1, nội dung Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Không gian Vectơ; Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A2 - TS. Lê Bá Long & ThS. Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp A2 - TS. Lê Bá Long & ThS. Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp A2 gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như:Lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; Không gian véc tơ; Ma trận; Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc - TS. Trần Ngọc Việt

  Bài giảng Toán rời rạc - PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc - TS. Trần Ngọc Việt

  Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở lôgic; các phương pháp chứng minh- tập hợp; ánh xạ - quy nạp Toán học; phép đếm; quan hệ; đại số Bool;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Ebook Phương trình toán lý: Phần 2 - Phan Huy Thiện

  Ebook Phương trình toán lý: Phần 2 - Phan Huy Thiện

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương trình toán lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phép biến đổi tích phân; Hàm Green; Các hàm đặc biệt; Đa thức Legendre; Tính trực giao của hàm cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p iemh 23/03/2022 28 0

 • Ebook Phương trình toán lý: Phần 1 - Phan Huy Thiện

  Ebook Phương trình toán lý: Phần 1 - Phan Huy Thiện

  Ebook Phương trình toán lý: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại phương trình đạo hàm riêng cấp 2; Phương trình Hyperbolic; Phương trình Parabolic; Phương trình Elliptic;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   199 p iemh 23/03/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics