• Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO

  Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO

  Trong các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải độngcơ gây ra thì phương pháp xử lý NOx thông qua con đường phân hủy nhiệt trực tiếp vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm vì không cần dùng thêm một chất khử và kim loại quý nào cả. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu việc dùng phương pháp kết tủa kết hợp với hiệu ứng phân hủy...

   6 p iemh 23/04/2018 87 1

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “Submicron Curcumin”

  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “Submicron Curcumin”

  Mục đích của bài viết này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của áp suất hơi nước đến đặc trưng của huyền phù“submicron curcumin”. Phương pháp và điều kiện để chuẩn bị hệ huyền phù nanocurcumin tự do là kỹ thuật nanoparticle cũng được nêu ra ở đây. Kết quả cho thấy kích thước nhỏ nhất “submicron curcumin” đạt được (trong trường hợp áp...

   5 p iemh 23/04/2018 74 1

 • Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của europi và gadolini với L-serin

  Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của europi và gadolini với L-serin

  Bài báo này trình bày kết quả tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Europi (Eu), Gadolini (Gd) với L-Serin (Ser) bằng các phương pháp phân tích nguyên tố, quang phổ hấp thụ hồng ngoại, phân tích nhiệt và đo độ dẫn điện.

   5 p iemh 23/04/2018 95 1

 • Khảo sát quá trình điều chế hạt Nano Chitosan-Tripolyphosphat

  Khảo sát quá trình điều chế hạt Nano Chitosan-Tripolyphosphat

  Chitosan được sử dụng làm nguyên liệu điều chế hạt nano chitosan vì những tính chất ưu việt của nó ở kích thước nano. Chitosan là dạng deacetyl hóa từ chitin, có cấu trúc polysaccharide, được tìm thấy ở loài động vật giáp xác, côn trùng và một vài loại nấm. Với nhiều tính năng như tính tương thích sinh học, phân hủy sinh học, bám dính màng và không...

   6 p iemh 23/04/2018 61 1

 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu Blend NR/NBR/CSE-20

  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu Blend NR/NBR/CSE-20

  Khả năng tương hợp của blend NR/NBR/CSE-20 có sự thay đổi mạnh khi thay đổi hàm lượng CSE-20. Thể hiện ở khả năng chịu xăng dầu của blend, khi kết hợp với chất tương hợp DCP độ trương càng giảm, cụ thể độ trương bão hoà trong dầu giảm đến 32,4 % so với mẫu so sánh. Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm...

   5 p iemh 23/04/2018 87 1

 • Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác Mil-101(Cr)

  Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác Mil-101(Cr)

  Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101(Cr) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Sản phẩm được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), quang điện tử tia X (XPS), phổ phản xạ khuyếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Vis-DR). MIL-101(Cr) được ứng dụng trong phản ứng phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black RGB (RDB) trong dung...

   10 p iemh 23/04/2018 92 1

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8 (Zn, Fe)

  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8 (Zn, Fe)

  Vật liệu ZIFs làm chất mang gắn các tâm xúc tác là các tiểu phân kim loại và oxit kim loại có kích thước nano mét trong mạng lưới tinh thể, hoặc là làm chất mang gắn các tiểu phân hữu cơ.... Gần đây sử dụng ZIF-8 làm chất mang oxit Fe2O3 đang được các nhà khoa quan tâm. Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày kết quả tổng hợp ZIF-8 từ Zn2+ và 2-...

   6 p iemh 23/04/2018 101 1

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Lâm Đồng trong quá trình Fenton dị thể để phân hủy xanh Metylen

  Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Lâm Đồng trong quá trình Fenton dị thể để phân hủy xanh Metylen

  Nghiên cứu này tập trung khảo sát phản ứng phân hủy xanh metylen (kí hiệu MB) trong quá trình Fenton dị thể với xúc tác là bùn đỏ Lâm Đồng đã hoạt hóa. Bùn đỏ thô được xử lí axit bằng cách rửa hai lần với HCl 0,1 mol/L, sau đó được hoạt hóa bằng cách nung ở 700oC trong 4 giờ (kí hiệu BĐA-700).

   7 p iemh 23/04/2018 91 1

 • Nghiên cứu khả năng xúc tác phân hủy phenol đỏ của vật liệu nano ZnO pha tạp Ce và Mn

  Nghiên cứu khả năng xúc tác phân hủy phenol đỏ của vật liệu nano ZnO pha tạp Ce và Mn

  Trong bài báo "Nghiên cứu khả năng xöc tác phân hủy phenol đỏ của vật liệu nano ZnO pha tạp Ce và Mn", các tác giả tiến hành tổng hợp vật liệu ZnO có pha tạp Ce, Mn và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu đối với phản ứng phân hủy phenol đỏ.

   5 p iemh 23/04/2018 102 1

 • Nghiên cứu hấp phụ màu metylen xanh bằng vật liệu bã chè

  Nghiên cứu hấp phụ màu metylen xanh bằng vật liệu bã chè

  Ưu điểm của phương pháp hấp phụ là tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm vật liệu hấp phụ để xử lý nguồn nước ô nhiễm. Hơn nữa nguồn nguyên liệu này rẻ tiền, sẵn có và không đưa thêm vào môi trường các tác nhân độc hại khác. Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu sự hấp phụ các chất màu hữu cơ (dùng metylen xanh...

   6 p iemh 23/04/2018 92 1

 • Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TP đến quá trình xử lý photpho, nitơ trong hệ thống A2O quy mô phòng thí nghiệm

  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TP đến quá trình xử lý photpho, nitơ trong hệ thống A2O quy mô phòng thí nghiệm

  Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TP đầu vào đến hiệu suất của quá trình xử lý nitơ, photpho trong nước thải bằng hệ thống A2O. Ngoài ra, ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TP đến sự thay đổi của thành phần P trong bùn thải và đến quá trình xử lý COD cũng được nghiên cứu.

   6 p iemh 23/04/2018 81 1

 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu cao su Nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên

  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu cao su Nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên

  Vật liệu nanocompozit chế tạo trên nền vật liệu blend NR/NBR tương hợp bằng DCP và chất độn nano silica biến tính silan có tính chất cơ lý tốt. Độ bền kéo đạt 26,7 MPa, bền xé đạt 74,3 N/mm, mô đun 300% đạt 1,83 MPa và độ cứng là 62 Shore A. Từ ảnh SEM nhận thấy các hạt silica biến tính silian được phân tán tương đối đồng đều, ở độ phóng...

   5 p iemh 23/04/2018 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics