Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định chất hoạt động bề mặt dạng anion bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử Dimidium bromide

Nội dung nghiên cứu của báo cáo là khảo sát các điều kiện tối ưu trong quy trình xác định chất hoạt động bề mặt (CHĐBM) anion bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử là thuốc nhuộm cation dimidium bromide (DMB).