Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trường THCS

Ddef tài nói về Thực trạng về công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trường THCS Phú An Thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương và kế hoạch hành động thực hiện công tác quản lý tổ chuyên môn tại trường THCS Phú An Thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương