Giải quyết đơn tố cáo về vấn đề vi phạm về việc dạy thêm - học thêm của phụ huynh với giáo viên ở trường Tiểu học A, huyên C

Giải quyết đơn tố cáo về vấn đề vi phạm về việc dạy thêm - học thêm của phụ huynh với giáo viên ở trường Tiểu học A, huyên C
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.