Ebook Quản lý & bảo trì hệ thống máy tính trong Windows XP: Phần 1

Nhằm giúp các bạn thực hiện việc quản lý và bảo trì hệ thống máy tính một cách dễ dàng và hiệu quả nhất nên "Ebook Quản lý & bảo trì hệ thống máy tính trong Windows XP" đã được biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)