Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 2

Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp, chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước Châu Á - Thái Bình Dương, phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.