Công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong trường THCS Hòa Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Đề tài tiểu luận tập trung phân tích tình hình thực tế về công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong trường THCS Hòa Lợi, đồng thời trình bày kế hoạch hành động vận dụng những điều đã học trong công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.