• Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Quản trị lao động văn phòng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chức danh của văn phòng; khái niệm, vai trò và phân loại của lao động văn phòng, công tác tuyển dụng trong văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p iemh 08/02/2018 450 3

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng" trình bày các khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; tổng quan về quản trị hành chính văn phòng; công tác tổ chức văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p iemh 08/02/2018 466 3

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 3: Quản trị thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách quản trị thông tin, quản lý văn thư điện tử, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p iemh 08/02/2018 359 3

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 4: Một số nghiệp vụ văn phòng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công tác lễ tân, tổ chức hội họp công tác xa của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p iemh 08/02/2018 881 3

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 2 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực, các định lý về hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi, thất bại thị trường trong phân phối nguồn lực,...

   15 p iemh 08/02/2018 347 2

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 4 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Khái niệm phương pháp phân tích, những vấn đề cơ bản trong phân tích, phân tích,...

   14 p iemh 08/02/2018 509 2

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 6 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Mô hình cân bằng cục bộ, mô hình cân bằng tổng thể,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   18 p iemh 08/02/2018 424 2

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 5 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội, phạm vi ảnh hưởng của thuế, lý thuyết thuế chuẩn tắc,...

   16 p iemh 08/02/2018 425 2

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung Bài giảng Tài chính công chương 9 là: Các phương pháp xử lý bội chi NSNN, Gánh nặng nợ và tác động đến nền kinh tế vĩ mô, thu thuế hay vay nợ.

   16 p iemh 08/02/2018 284 2

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung bài học chương 1 là: Khu vực công, tài chính công và vai trò của chính phủ, sự phát triển của tài chính công, bản chất và chức năng của tài chính công,...

   27 p iemh 08/02/2018 304 3

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 3 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Hàng hóa công, cung cấp hàng hóa công tối ưu, chi tiêu công, cung cấp hàng hóa công hiệu quả nhất,...

   22 p iemh 08/02/2018 422 2

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung Bài giảng Tài chính công Chương 7 là: Tác động của đến thuế đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng, thuế và hiệu quả kinh tế, tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế,...

   14 p iemh 08/02/2018 365 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics