• Thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

  Thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

  Năng lực tư vấn tâm lí là một trong những yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Năng lực này thuộc tiêu chí 7 của tiêu chuẩn 2 về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ. Bài báo này đề cập đến kết quả nghiên cứu gần đây của chúng tôi trong khuôn khổ đề tài cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

   10 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

  Bài viết dưới đây phản ánh kết quả thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên Trung học cơ sở hiện nay. Đặc biệt, bài viết tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên Trung học cơ sở, bao gồm: Các yếu tố chủ quan (Về phía giáo viên) và các yếu tố khách quan (Về phía phía học sinh và phụ huynh,...

   9 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Vận dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong quản lí đào tạo đại học

  Vận dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong quản lí đào tạo đại học

  Bài viết đã đặt vấn đề cần nghiên cứu và vận dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong quản lí đào tạo đại học, nêu lên mô hình quản lí đào tạo đại học theo hướng đảm bảo chất lượng, đề xuất mô hình quản lí CIPO với 12 thành tố cần được xem xét, vận dụng vào quản lí đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng với 3...

   8 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Tác động toàn cầu hóa đối với giáo dục và cơ hội cho giáo dục Việt Nam

  Tác động toàn cầu hóa đối với giáo dục và cơ hội cho giáo dục Việt Nam

  Trong những năm gần đây, chúng ta đang ngày càng thấy rõ những ảnh hưởng của toàn cầu hóa (TCH) đến đời sống xã hội. Bài viết muốn tiếp cận từ góc độ TCH để phân tích và nhìn nhận những cơ hội và thách thức của TCH đối với lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến con người, để có thể nhận thức đúng đắn hơn về sự...

   8 p iemh 28/09/2020 1 0

 • Lí thuyết dạy học hiện đại và cách tiếp cận dạy học khám phá trong giáo dục

  Lí thuyết dạy học hiện đại và cách tiếp cận dạy học khám phá trong giáo dục

  Bài viết đề cập đến vấn đề tổng quan các lí thuyết hiện đại trong dạy học và việc tiếp cận dạy học khám phá như là phương pháp dạy học (PPDH) tích cực trong giáo dục hiện nay. Những lí thuyết, quan điểm và chiến lược dạy học được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, từ đó đi sâu phân tích các kĩ thuật dạy học khám phá, và khả...

   11 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực

  Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực

  Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập...

   9 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Thuyết kiến tạo - cơ sở lí luận của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam

  Thuyết kiến tạo - cơ sở lí luận của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam

  Xây dựng cơ sở khoa học cho lí luận chương trình là công việc nặng nề nhưng cần thiết và cấp bách của khoa học giáo dục Việt Nam. Thuyết kiến tạo là một trong số những cơ sở lí luận của chương trình. Do vậy, chúng ta cần tiến hành nhận thức đầy đủ hơn về lí luận này, từ đó có hướng vận dụng đúng đắn vào thực tiễn thay đổi mục...

   8 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Sáng tạo sư phạm

  Sáng tạo sư phạm

  Bài viết đề cập khung lí thuyết sáng tạo sư phạm ba nhân tố bao gồm giảng dạy đổi mới, học tập sáng tạo với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Khung lí thuyết này là điểm khởi đầu cho các nghiên cứu về sáng tạo sư phạm. Kết quả nghiên cứu ban đầu tạo tiền đề ứng dụng sáng tạo sư phạm trong tương lai.

   6 p iemh 28/09/2020 1 0

 • Phát triển năng lực đánh giá người học cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận năng lực

  Phát triển năng lực đánh giá người học cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận năng lực

  Bài viết đã dựa vào bối cảnh của việc phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận năng lực, đưa ra cơ sở xây dựng và khung năng lực đánh giá người học cho sinh viên sư phạm. Từ đó đề xuất quy trình phát triển năng lực đánh giá người học cho sinh viên sư phạm trong các trường sư phạm hiện nay.

   10 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục thông qua dạy học hướng nghiên cứu

  Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục thông qua dạy học hướng nghiên cứu

  Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục trên quan điểm hệ thống, dựa trên minh chứng là sự tổng hợp một số bất cập trong việc chọn tên đề tài nghiên cứu, cũng như vấn đề còn tồn tại khi công bố công trình khoa học.

   9 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: Lý thuyết và mô hình nghiên cứu

  Quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: Lý thuyết và mô hình nghiên cứu

  Bài viết trình bày lý thuyết cơ bản về thương hiệu và quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh và lĩnh vực giáo dục đại học. Từ đó xây dựng mô hình quảng bá thương hiệu của trường đại học. Mô hình này đã đưa ra bốn cách thức để quảng bá thương hiệu là quảng cáo, hoạt động tư vấn tuyển sinh, quảng bá trong quá trình sinh viên học...

   6 p iemh 28/09/2020 0 0

 • Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

  Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

  Khảo sát được tiến hành trên 30 cán bộ quản lí và 300 giáo viên của 30/66 trường mầm non tư thục quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí...

   5 p iemh 28/09/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics