• Tư tưởng Nho giáo về giáo dục ở Việt Nam

  Tư tưởng Nho giáo về giáo dục ở Việt Nam

  Các học phái triết học Trung Quốc thời cổ đại đã có những quan điểm riêng của mình về giáo dục. Trong các học phái tư tưởng ấy, tư tưởng của Nho giáo là phong phú, hệ thống nhất và tiếp tục vận động, phát triển, đóng vai trò chủ lưu trong thời kỳ trung cổ. Tư tưởng của Nho giáo về giáo dục đã có ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục...

   7 p iemh 08/02/2018 23 0

 • Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng xã hội học tập có 5 nhóm hoạt động cơ bản là: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; phát triển quy mô và đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục; thực...

   6 p iemh 08/02/2018 32 2

 • Đào tạo giảng viên trẻ tại các trường đại học sư phạm – Một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học

  Đào tạo giảng viên trẻ tại các trường đại học sư phạm – Một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học

  Bài báo trình bày vấn đề đào tạo giảng viên trẻ - một giải pháp nâng cao chất lượng đại học. Về thực trạng yêu cầu của sinh viên (SV) đối với những phẩm chất của giảng viên, kết quả khảo sát cho thấy SV đánh giá cao những phẩm chất mang tính nghề nghiệp, những kĩ năng hỗ trợ giảng dạy và thái độ đúng của giảng viên đối với bản...

   13 p iemh 08/02/2018 20 0

 • Hồ Chí Minh khởi đầu việc xây dựng nền giáo dục quốc dân Việt Nam

  Hồ Chí Minh khởi đầu việc xây dựng nền giáo dục quốc dân Việt Nam

  Xây dựng nền giáo dục dân tộc sau Cách mạng tháng tám để cho dân ta ai cũng được học hành, nâng cao dân trí, rèn luyện những người biết làm chủ đất nước, đào tạo nhân tài, thực hiện lời thể độc lập ngày 2-9-1945, giữ vững và tiếp tục phát triển đạo lý làm người và biết làm người của dân tộc Việt Nam, đặt nền tảng tiến lên thực...

   8 p iemh 08/02/2018 22 0

 • Phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện - ThS. Bùi Thị Thu Huế

  Phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện - ThS. Bùi Thị Thu Huế

  Phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện tập trung phân tích các đặc điểm của ngành đào tạo Công nghệ Đa phương tiện, từ đó đề xuất các phương pháp đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Bên cạch đó, tác giả cũng giới thiệu một số hoạt động cụ thể đã được triển khai và bước đầu...

   6 p iemh 08/02/2018 21 0

 • Xu hướng tài trợ giáo dục đại học và vai trò của Nhà nước trong dẫn dắt hệ thống

  Xu hướng tài trợ giáo dục đại học và vai trò của Nhà nước trong dẫn dắt hệ thống

  Bài viết trình bày một số xu hướng toàn cầu trong tài trợ giáo dục đại học. Tài trợ công cho giáo dục đại học đã tăng nhẹ và một phần lượng tăng thêm này được sử dụng vào nghiên cứu. Tài trợ công cho một sinh viên vẫn giảm và điều này được dung hòa bằng chính sách chia sẻ chi phí giữa nhà nước và sinh viên.

   12 p iemh 08/02/2018 15 0

 • Rèn luyện tư duy phản biện trong học sinh sinh viên - PGS. TS. Nguyễn Thành Thi

  Rèn luyện tư duy phản biện trong học sinh sinh viên - PGS. TS. Nguyễn Thành Thi

  Một cách hiểu về phản biện, năng lực phản biện, tính chính đáng, khả thi của việc rèn luyện ở học sinh, sinh viên ngữ văn năng lực phản biện, về lựa chọn, phối hợp các phương pháp, kĩ thuật dạy học để rèn luyện ở học sinh kĩ năng phản bác, phản biện qua dạy học Ngữ văn,... là những nội dung chính trong bài viết "Rèn luyện tư duy phản...

   6 p iemh 08/02/2018 18 0

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bản chất học chế tín chỉ dưới góc nhìn quản lý, quản trị chất lượng, một số khái niệm cần thiết theo góc nhìn quản lý, quản trị chất lượng, giải pháp quản lý, quản trị chất lượng,... là những nội dung chính trong bài viết "Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm...

   8 p iemh 08/02/2018 17 0

 • Cơ sở khoa học của chuẩn đầu ra - TS. Trần Xuân Kiêm

  Cơ sở khoa học của chuẩn đầu ra - TS. Trần Xuân Kiêm

  Bài viết "Cơ sở khoa học của chuẩn đầu ra" trình bày về khái niệm, cơ sở lý luận của chuẩn đầu ra, quan hệ giữa tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   7 p iemh 31/01/2018 19 0

 • Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ - ThS. Đỗ Văn Bình

  Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ - ThS. Đỗ Văn Bình

  Bài viết "Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ" trình bày về vai trò chủ động, tự học của sinh viên ở cao đẳng, đại học, ý chí và quyết tâm học của sinh viên, đề ra mục tiêu và lập kế hoạch học tập, học ở trường, dự giờ đầy đủ và tập trung lắng nghe,...

   6 p iemh 31/01/2018 19 0

 • Lợi thế và những yêu cầu đặt ra của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ - TS. Nguyễn Hữu Vượng

  Lợi thế và những yêu cầu đặt ra của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ - TS. Nguyễn Hữu Vượng

  Bài viết "Lợi thế và những yêu cầu đặt ra của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ" trình bày đôi nét về học chế tín chỉ, những lợi thế của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, những yêu cầu đặt ra của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ,... Tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

   6 p iemh 31/01/2018 19 0

 • Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Bài viết "Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập" tập trung chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   6 p iemh 31/01/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics