• Phản hồi từ sinh viên với công tác tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên sư phạm

  Phản hồi từ sinh viên với công tác tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên sư phạm

  Bài viết đề cập tới một khía cạnh khác của vấn đề đó là: hiệu quả của việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên với công tác tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên thông qua kết quả nghiên cứu trên 317 giảng viên các khoa và 80 sinh viên của trường Đại học Sư phạm-ĐHTN và khối sư phạm trường Đại học Hùng Vương...

   5 p iemh 28/06/2018 19 2

 • Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học nước ta hiện nay

  Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học nước ta hiện nay

  Giáo dục lý luận chính trị là nội dung quan trọng của giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Thực trạng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở nước ta hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Do đó, cần tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý...

   6 p iemh 28/06/2018 17 1

 • Những yếu tố ảnh hưởng, chi phối đến tính tích cực giảng dạy của giảng viên

  Những yếu tố ảnh hưởng, chi phối đến tính tích cực giảng dạy của giảng viên

  Tích cực giảng dạy là ý thức tự giác của giảng viên về mục đích của hoạt động giảng dạy, thể hiện lòng say mê đối với hoạt động giảng dạy; sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực vượt mọi khó khăn, nhằm tổ chức và thực hiện tốt hoạt động giảng dạy. Tính tích cực giảng dạy có vai trò quan trọng đối với hoạt động giảng dạy của...

   6 p iemh 28/06/2018 19 1

 • Phòng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với việc hình thành năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên

  Phòng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với việc hình thành năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên

  Trong những năm qua, các trường Đại học Sư phạm trong cả nước đã và đang cố gắng đưa ra những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên (GV) tương lai cho các cơ sở giáo dục. Chính vì lẽ đó mà việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) phải được coi là một trong những khâu quan trọng nhất làm nền tảng cho việc hình thành con người mới...

   8 p iemh 28/06/2018 23 3

 • Khai thác M-learning trong đào tạo tín chỉ

  Khai thác M-learning trong đào tạo tín chỉ

  Bài báo đề cập đến việc ứng dụng một hình thức dạy học dựa trên sự phát triển cao của công nghệ là M-learning vào đào tạo tín chỉ, trong đó tập trung vào phân tích việc khai thác những thế mạnh của M-learning hỗ trợ sinh viên tự học - Một yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng đào tạo tín chỉ.

   6 p iemh 28/06/2018 12 1

 • Thực trạng giáo dục và sự bất bình đẳng giới về giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long qua phân tích bối cảnh lịch sử văn hóa - giáo dục và số liệu thống kê giáo dục

  Thực trạng giáo dục và sự bất bình đẳng giới về giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long qua phân tích bối cảnh lịch sử văn hóa - giáo dục và số liệu thống kê giáo dục

  Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tê nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Đây là vùng kinh tế phát triển nhưng chỉ số Phát triển con người (HDI) đứng thứ 3 (0,669) và thấp hơn bình quân cả nước, trong đó chỉ số giáo dục thuộc nhóm thấp, tỉ lệ lao động không có chuyên môn cao nhất cả nước, trong đó lao động nữ và trình độ học...

   12 p iemh 28/06/2018 22 1

 • Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO

  Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO

  Trong các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải độngcơ gây ra thì phương pháp xử lý NOx thông qua con đường phân hủy nhiệt trực tiếp vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm vì không cần dùng thêm một chất khử và kim loại quý nào cả. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu việc dùng phương pháp kết tủa kết hợp với hiệu ứng phân hủy...

   6 p iemh 23/04/2018 23 1

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “Submicron Curcumin”

  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “Submicron Curcumin”

  Mục đích của bài viết này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của áp suất hơi nước đến đặc trưng của huyền phù“submicron curcumin”. Phương pháp và điều kiện để chuẩn bị hệ huyền phù nanocurcumin tự do là kỹ thuật nanoparticle cũng được nêu ra ở đây. Kết quả cho thấy kích thước nhỏ nhất “submicron curcumin” đạt được (trong trường hợp áp...

   5 p iemh 23/04/2018 25 1

 • Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của europi và gadolini với L-serin

  Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của europi và gadolini với L-serin

  Bài báo này trình bày kết quả tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Europi (Eu), Gadolini (Gd) với L-Serin (Ser) bằng các phương pháp phân tích nguyên tố, quang phổ hấp thụ hồng ngoại, phân tích nhiệt và đo độ dẫn điện.

   5 p iemh 23/04/2018 27 1

 • Khảo sát quá trình điều chế hạt Nano Chitosan-Tripolyphosphat

  Khảo sát quá trình điều chế hạt Nano Chitosan-Tripolyphosphat

  Chitosan được sử dụng làm nguyên liệu điều chế hạt nano chitosan vì những tính chất ưu việt của nó ở kích thước nano. Chitosan là dạng deacetyl hóa từ chitin, có cấu trúc polysaccharide, được tìm thấy ở loài động vật giáp xác, côn trùng và một vài loại nấm. Với nhiều tính năng như tính tương thích sinh học, phân hủy sinh học, bám dính màng và không...

   6 p iemh 23/04/2018 23 1

 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu Blend NR/NBR/CSE-20

  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu Blend NR/NBR/CSE-20

  Khả năng tương hợp của blend NR/NBR/CSE-20 có sự thay đổi mạnh khi thay đổi hàm lượng CSE-20. Thể hiện ở khả năng chịu xăng dầu của blend, khi kết hợp với chất tương hợp DCP độ trương càng giảm, cụ thể độ trương bão hoà trong dầu giảm đến 32,4 % so với mẫu so sánh. Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm...

   5 p iemh 23/04/2018 27 1

 • Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác Mil-101(Cr)

  Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác Mil-101(Cr)

  Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101(Cr) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Sản phẩm được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), quang điện tử tia X (XPS), phổ phản xạ khuyếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Vis-DR). MIL-101(Cr) được ứng dụng trong phản ứng phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black RGB (RDB) trong dung...

   10 p iemh 23/04/2018 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics