• Giáo trình riêng dạy tiếng Việt cho người nói tiếng Pháp

  Giáo trình riêng dạy tiếng Việt cho người nói tiếng Pháp

  Bài viết này tập trung nghiên cứu một số giáo trình dạy tiếng Việt hiện hành để làm cơ sở biên soạn một giáo trình riêng cho nhóm đối tượng này, trong đó cần đặc biệt chú trọng áp dụng năm thành tố sau: (1) văn bản ví dụ (hội thoại, hay các dạng ngữ liệu khác), (2) luyện phát âm (sáu thanh điệu), (3) các điểm văn hoá Việt Nam (danh xưng, ca...

   13 p iemh 22/04/2019 10 0

 • Một số đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi nghe tả tranh của bài thi trình độ B1 Cambridge

  Một số đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi nghe tả tranh của bài thi trình độ B1 Cambridge

  Bài nghiên cứu tìm ra một số đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi nghe tả tranh bài thi nghe Tiếng Anh quốc tế trình độ B1 của Cambridge. Bài thi này được áp dụng để đánh giá trình độ kỹ năng nghe cho sinh viên, không chuyên và học viên cao học trường Đại học Nha Trang.

   6 p iemh 22/04/2019 6 0

 • Ứng dụng mạng xã hội vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam

  Ứng dụng mạng xã hội vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam

  Đầu những năm 2000, web 2.0 ra đời, đưa người sử dụng trở thành chủ nhân thực sự của Internet. Đặc điểm nổi bật của thế hệ web này là người dùng có thể tham gia vào quá trình sáng tạo nội dung trên Internet, đồng thời, tương tác với nhau. Đây chính là khía cạnh xã hội của web 2.0, tức mạng xã hội (social web).

   12 p iemh 22/04/2019 9 0

 • Thực trạng việc học từ vựng của sinh viên không chuyên ngữ và giải pháp

  Thực trạng việc học từ vựng của sinh viên không chuyên ngữ và giải pháp

  Tất cả các trường Đại học đều yêu cầu bắt buộc sinh viên các khoa ngành đều phải hoàn thành một số chứng chỉ hoặc trình độ ngoại ngữ trước khi ra trường. Tuy nhiên với tình hình thực tế việc dạy và học tiếng Anh ở trường ta cho thấy nhiều sinh viên không chuyên của các học phần A1, A2 và B1 và cụ thể trong phạm vi nghiên cứu của bài...

   5 p iemh 22/04/2019 10 0

 • Nghiên cứu về khuynh hướng sử dụng giọng Anh của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh

  Nghiên cứu về khuynh hướng sử dụng giọng Anh của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh

  Nghiên cứu này hướng đến việc tìm ra xu hướng sử dụng giọng Anh của sinh viên chuyên ngữ và các yếu tố quyết định đến xu hướng này. Ngoài ra, thông qua bài nghiên cứu, bằng các đặc điểm nhận dạng 3 giọng tiếng Anh phổ biến: Giọng Úc, giọng Mỹ và giọng Anh, chúng tôi đề xuất các phương pháp khả thi cho việc giảng dạy và học phát âm nhằm...

   7 p iemh 22/04/2019 10 0

 • Đề xuất về lộ trình cải cách học phí đối với giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Đề xuất về lộ trình cải cách học phí đối với giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Tự chủ đại học là một mô hình lý tưởng được tìm kiếm sau khi hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) toàn cầu đã trải nghiệm qua nhiều thế kỉ. Bài viết phân tích thực trạng chính sách học phí, trên cơ sở đó đề xuất lộ trình cải cách học phí đối với GDĐH Việt Nam trong thời gian tới.

   6 p iemh 22/04/2019 9 0

 • Một số vấn đề về phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên đại học hiện nay

  Một số vấn đề về phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên đại học hiện nay

  Vấn đề phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên là một nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Bài viết trình bày và phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển này, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tính hiệu quả trong phát triển năng...

   9 p iemh 22/04/2019 10 0

 • Thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Bài viết trình bày những vấn đề liên quan đến thích ứng nghề quản lý: các khái niệm, đặc điểm lao động của người cán bộ quản lý, đặc điểm của sinh viên trong việc chọn và thích ứng nghề quản lý giáo dục. Từ đó, đưa ra quá trình thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ để sinh viên ngành...

   7 p iemh 22/04/2019 7 0

 • Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu

  Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu

  Bài viết này đề cập đến học sâu như một hướng tiếp cận mới có thể giúp hệ thống IDS cải thiện độ chính xác và tăng tốc độ phân tích khi đầu vào quá lớn. Với việc áp dụng mạng thần kinh sâu như mạng đa lớp ẩn (Multilayer Perceptron - MLP) và mạng neural hồi quy (Recurrent Neural Network – RNN) trên tập dữ liệu KDD99 được sử dụng để đánh...

   6 p iemh 22/04/2019 5 0

 • Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

  Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

  Trong bài viết này, tác giả trình bày về cơ bản nội dung phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh, từ đó làm bật lên ý nghĩa thiết thực của nó trong việc xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức hiện nay, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo.

   5 p iemh 22/04/2019 8 1

 • Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay

  Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay

  Bài viết nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, là việc làm cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

   11 p iemh 22/04/2019 7 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Nội dung bài viết trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Người đã chỉ rõ: Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. Vì vậy, phải củng cố mối quan hệ...

   8 p iemh 22/04/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics