• Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong xây dựng xã hội mới

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong xây dựng xã hội mới

  Bài viết trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, mục tiêu của giáo dục; Quan điểm Hồ Chí Minh về đối tượng giáo dục; Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục; Quan điểm Hồ Chí Minh về nguyên tắc và phương pháp giáo dục.

   11 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam

  Bài viết này đề cập đến một số quan điểm về giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Hồ Chí Minh trong xây dựng nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đồng thời, nêu rõ ý nghĩa của những quan điểm giáo dục ấy đối với việc đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ...

   8 p iemh 29/11/2021 2 0

 • Bàn thêm về triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Bàn thêm về triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Trên cơ sở sử dụng các phương pháp định tính và định lượng cũng như logic và lịch sử, bài viết phân tích và giới thiệu một số nội dung cốt lõi của triết lý giáo dục Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng một hệ thống triết lý giáo dục riêng cho Việt Nam trong thời gian tới.

   5 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Ứng dụng hệ thống Gnomio để triển khai hiệu quả mô hình blended learning trong giảng dạy

  Ứng dụng hệ thống Gnomio để triển khai hiệu quả mô hình blended learning trong giảng dạy

  Bài viết này giới thiệu mô hình học tập kết hợp dưới sự hỗ trợ của hệ thống quản lý học tập Gnomio (LMS Moodle online). Việc sử dụng mô hình học tập kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong quá trình dạy và học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.

   10 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Ứng dụng ClassDojo trong quản lý lớp học

  Ứng dụng ClassDojo trong quản lý lớp học

  ClassDojo là một phần mềm quản lý lớp học sở hữu nhiều tính năng hữu ích, giúp giáo dục thái độ, hành vi cho học sinh cũng như nâng cao khả năng giao tiếp hiệu quả giữa học sinh với phụ huynh. Bài viết này trình bày về cách thức tổ chức lớp học cũng như cách sử dụng phần mềm ClassDojo.

   9 p iemh 29/11/2021 0 0

 • Ehon – hạt giống tâm hồn cho trẻ em

  Ehon – hạt giống tâm hồn cho trẻ em

  Ehon được mệnh danh là “thực phẩm tâm hồn” cho các em nhỏ. Mỗi câu chuyện mang lại cho trẻ một trải nghiệm riêng nhưng đều đáng quý bởi giá trị giáo dục sâu sắc trong những bài học mà tác giả Ehon đã gửi gắm qua các nhân vật và tình tiết truyện. Mặc dù, Ehon xuất hiện ở Việt Nam vài năm gần đây nhưng đã nhận được sự quan tâm, đón...

   5 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

  Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

  Việc gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục trẻ mầm non là nội dung quan trọng được Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo quan tâm. Bài viết đề cập đến ý nghĩa của việc phối hợp với cha mẹ và kết cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Cách thức phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục...

   5 p iemh 29/11/2021 2 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo đại học - Một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững cho quốc gia

  Nâng cao chất lượng đào tạo đại học - Một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững cho quốc gia

  Bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề cơ bản của liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp, đó là vai trò của liên kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo; nội dung của liên kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp; yêu cầu đối với các chủ thể khi thực hiện liên kết đào tạo.

   7 p iemh 29/11/2021 0 0

 • Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Đào tạo giáo viên tiểu học (GVTH) trình độ Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực là thực hiện mục tiêu chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Việc xây dựng, phát triển, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo (CTĐT) hệ Cao đẳng Tiểu học (CĐTH) chính qui theo chương trình môn học mới là việc...

   7 p iemh 29/11/2021 0 0

 • Phân tích chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên 2018

  Phân tích chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên 2018

  Bài viết này phân tích các điểm mới trong chương trình, phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học cũng như kiểm tra, đánh giá nhằm giúp giáo viên (GV) chuẩn bị để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học các nội dung Hóa học thuộc môn KHTN trong giai đoạn sắp tới.

   7 p iemh 29/11/2021 0 0

 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới

  Tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới

  Bài viết trình bày tổ chức các hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cụ thể cho học sinh THCS; Tổ chức hoạt động hướng vào bản thân; Tổ chức hoạt động hướng đến xã hội; Tổ chức hoạt động hướng đến tự nhiên.

   7 p iemh 29/11/2021 0 0

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng sư phạm

  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng sư phạm

  Trên cơ sở phát triển giáo dục và đào tạo là động lực của sự phát triển kinh tế tri thức, là vấn đề có ý nghĩa sống còn trước xu thế toàn cầu hóa. Để thực hiện thành công khâu đột phá chiến lược “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” trong giai đoạn mới Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng này...

   6 p iemh 29/11/2021 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics