• Tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp hướng đến nền kinh tế tri thức

  Tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp hướng đến nền kinh tế tri thức

  Các nhà nghiên cứu đánh giá nền kinh tế thế giới đã bắt đầu bước sang nền kinh tế tri thức hay kinh tế sáng tạo. Sự phát triển của nền kinh tế tri thức là một tất yếu lịch sử. Việt Nam đang đạt được những lợi thế nhất định về công nghệ thông tin và viễn thông để nhanh chóng tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Cần có mối liên kết...

   10 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay – thực trạng và giải pháp

  Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay – thực trạng và giải pháp

  Bài viết trình bày vị trí, vai trò của giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học; Thực trạng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay; Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay.

   7 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

  Bài viết trình bày thực trạng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay; Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

   5 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Tự điều chỉnh động lực trong học tập của sinh viên

  Tự điều chỉnh động lực trong học tập của sinh viên

  Bài viết đề cập đến tính tự điều chỉnh động lực trong học tập của sinh viên. Sinh viên có thể tích cực tìm kiếm nguồn tài liệu tham khảo theo chương trình khóa học nhằm cải thiện kết quả học tập. Sẽ là hợp lí khi sinh viên được tạo điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ, hoặc sinh viên được khuyến khích sử dụng sáng kiến của riêng...

   5 p iemh 29/11/2021 2 0

 • Đánh giá năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

  Đánh giá năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

  Phát triển năng lực học sinh là một trong những nội dung đổi mới cơ bản trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để đo lường được sự phát triển năng lực người học, cần phải thực hiện đánh giá năng lực. Thực tế hiện nay, Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình môn Khoa học lớp 4, 5 ban hành kèm theo Thông tư...

   6 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay

  Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, bao gồm: những khái niệm có liên quan và nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi và công tác quản lí, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động này trong bối cảnh...

   6 p iemh 29/11/2021 12 1

 • Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam

  Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam

  Bài viết trình bày sự hình thành và phát triển giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam; Giáo dục đại học thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975); Một số gay cấn trong quá trình phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay;...

   5 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Nghiên cứu vấn đề khởi nghiệp của sinh viên trong thời đại 4.0

  Nghiên cứu vấn đề khởi nghiệp của sinh viên trong thời đại 4.0

  Bài viết sẽ giúp sinh viên phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp đúng đắn trong hành trình khởi nghiệp. Để đưa được một dự án khởi nghiệp từ trên trang giấy ra đến thực tế cần trải qua rất nhiều quy trình, mà nó lại đòi hỏi những kỹ năng khác nhau.

   7 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo

  Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo

  Rối loạn phổ tự kỉ là một dạng khuyết tật phát triển được đặc trưng bởi những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp và những hành vi định hình lặp lại. Trong các khó khăn đó thì khó khăn về ngôn ngữ có ảnh hưởng đến giao tiếp, học tập, hành vi và hòa nhập xã hội của trẻ.

   6 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Phát triển Xã hội học tập: Khung Chính sách/quy định và quy trình

  Phát triển Xã hội học tập: Khung Chính sách/quy định và quy trình

  Bản chất hay đặc trưng cơ bản của xã hội học tập là thiết kế, vận hành hệ thống GDSĐ để cung cấp cơ hội học tập mở, đa dạng, liên thông, đáp ứng nhu/yêu cầu xã hội để người dân có thể học tập suốt đời. Bài viết trình bày, phân tích khung lí thuyết và quy trình phát triển chính sách/quy định để xây dựng xã hội học tập.

   7 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Xu hướng nghiên cứu liên quan chủ đề kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giai đoạn 1989 - 2021: Dữ liệu từ Scopus

  Xu hướng nghiên cứu liên quan chủ đề kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giai đoạn 1989 - 2021: Dữ liệu từ Scopus

  Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông làm thay đổi các hình thức học tập, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Bài báo áp dụng phương pháp trắc lượng thư mục khoa học đối với bộ dữ liệu chứa 953 tài liệu liên quan đến chỉ đề kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

   6 p iemh 29/11/2021 1 0

 • Dạy và học theo tiêu chuẩn CDIO hiện nay

  Dạy và học theo tiêu chuẩn CDIO hiện nay

  Bài viết này mô tả quá trình xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo tiếp cận theo định hướng thực hành của mô hình CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate). CDIO rất hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng GDĐH.

   9 p iemh 29/11/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics