• Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 4: Chương trình bảng tính

  Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 4: Chương trình bảng tính

  "Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 4: Chương trình bảng tính" gồm 6 bài học với các nội dung làm quen với Excel; làm việc với ô, hàng, cột trang tính; định dạng trang tính; làm việc với biểu đồ; thực hiện các tính toán; in trang tính.

   65 p iemh 26/04/2021 7 0

 • Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 5: Chương trình trình diễn

  Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 5: Chương trình trình diễn

  "Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 5: Chương trình trình diễn" với các kiến thức làm quen với power point; làm việc với bản trình diễn; thêm và chỉnh sửa văn bản; hiệu ứng và trình diễn tờ chiếu; in bàn trình diễn.

   35 p iemh 26/04/2021 7 0

 • Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 6: Intenet và World wide web

  Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 6: Intenet và World wide web

  "Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 6: Internet và World wide web" trình bày các khái niệm cơ bản về Internet; sử dụng trình duyệt Web; tìm kiếm thông tin trên Internet; sử dụng thư điện tử; thiết kế Web bằng Prontpage.

   55 p iemh 26/04/2021 8 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 2: Định hướng quá trình dạy học môn Tin học" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn mục tiêu dạy môn Tin học, các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học.

   28 p iemh 26/04/2021 5 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học 1" trình bày đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn phương pháp dạy học tin học; tính khoa học của bộ môn; những khoa học liên quan đến bộ môn; phương pháp nghiên cứu bộ môn.

   42 p iemh 26/04/2021 6 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 3: Nội dung môn Tin học" trình bày nội dung giáo dục Tin học, nội dung Tin học của chương trình, nội dung Tin học và hoạt động của học sinh.

   33 p iemh 26/04/2021 8 0

 • Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nâng cao năng lực học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên hệ từ xa E-Learning

  Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nâng cao năng lực học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên hệ từ xa E-Learning

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học, đặc biệt là đối với loại hình đào tạo từ xa trực tuyến E-Learning. Các môn học lý luận chính trị - những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học - cũng đang chịu những tác động nhất định của cách mạng công nghiệp 4.0.

   8 p iemh 26/04/2021 14 0

 • Hệ thống nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

  Hệ thống nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

  Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo đại học trực tuyến cần phải có những thay đổi để đáp ứng được yêu cầu mới. Bài viết này chỉ ra sự cần thiết của việc phát triển nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo đại học trực tuyến và đưa ra đề xuất tích hợp hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học vào hệ thống đào tạo...

   10 p iemh 26/04/2021 8 0

 • Mô hình đào tạo trực tuyến - thuận lợi và khó khăn

  Mô hình đào tạo trực tuyến - thuận lợi và khó khăn

  Sự ra đời của đào tạo trực tuyến trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho nền giáo dục Việt Nam. Việc học tập giờ đây sẽ chuyển từ thụ động sang chủ động. Học sinh sẽ không bị gò bó thời gian đến trường mà có thể học trực tuyến tại nhà qua Internet. Kiến thức đào tạo sẽ được chuyển hóa qua 3...

   8 p iemh 26/04/2021 8 0

 • Vai trò của công nghệ multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Vai trò của công nghệ multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày đôi nét về công nghệ Multimedia trong giáo dục và sự phát triển của công nghệ Multimedia trong giáo dục, đồng thời phân tích một số vai trò cơ bản của công nghệ Multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

   5 p iemh 26/04/2021 9 0

 • E - Learning 4.0 - hệ thống học tập trực tuyến thông minh

  E - Learning 4.0 - hệ thống học tập trực tuyến thông minh

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông E-Learning đã trở thành một xu thế học tập mới ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, môi trường học tập E-Learning tạo ra cơ hội cho học viên khi tham gia các khóa học được tự do lựa chọn thời gian, trình độ và địa điểm thích hợp để học tập. Bài viết này sẽ...

   8 p iemh 26/04/2021 7 0

 • Ứng dụng mô hình mô phỏng thực tế vào phương pháp giảng dạy E-Learning

  Ứng dụng mô hình mô phỏng thực tế vào phương pháp giảng dạy E-Learning

  E-Learning được dự báo sẽ trở thành một xu hướng phát triển mới của ngành giáo dục cùng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ như hiện nay, E-Learning sẽ ngày càng được ưa chuộng bởi tính linh hoạt và tiện dụng. Bên cạnh đó vẫn còn một số điểm hạn chế như hạn chế về sự tương tác giữa học...

   7 p iemh 26/04/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics