• Một số vấn đề về đối tượng nghiên cứu của khoa học sư phạm

  Một số vấn đề về đối tượng nghiên cứu của khoa học sư phạm

  Bài báo đề cập đến các vấn đề về bản chất, cấu trúc, các thành tố của quá trình đào tạo giáo viên với tư cách là đối tượng nghiên cứu của giáo dục học đào tạo nghề GV, hay còn gọi là khoa học sư phạm. Bài báo cũng đưa ra hệ thống các câu hỏi thuộc về những nội dung như: Triết lí, mô hình và mục tiêu đào tạo GV, thiết kế nội dung...

   8 p iemh 28/12/2020 10 1

 • Giải pháp đổi mới phương thức, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Giải pháp đổi mới phương thức, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Các giải pháp đổi mới, bồi dưỡng giáo viên phải được giải quyết một cách đồng bộ hướng tới xác định hợp lí mục tiêu, nội dung, phương thức bồi dưỡng. Việc xác lập các yếu tố cơ bản này phải theo nguyên tắc: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên là một quá trình liên tục với logic quan hệ hữu cơ giữa đào tạo ban đầu và tự...

   6 p iemh 28/12/2020 23 4

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các ứng dụng di động về giáo dục của sinh viên tại Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các ứng dụng di động về giáo dục của sinh viên tại Việt Nam

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố tới ý định sử dụng các ứng dụng di động về giáo dục đối với sinh viên Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và tính thích thú cảm nhận.

   12 p iemh 28/12/2020 11 0

 • Tiếp cận năng lực nghề dạy học trong đào tạo giáo viên

  Tiếp cận năng lực nghề dạy học trong đào tạo giáo viên

  Bài báo đề cập tới cơ sở khách quan và lí luận của việc tiếp cận năng lực (NL) nghề trong đào tạo giáo viên. Đó là sự chuyển đổi từ nhà trường kiến thức (NTKT) lên nhà trường kĩ năng (NTKN) - nhân văn và sự chuyển đổi trong nhận thức khoa học về NL và tiếp cận NL trong đào tạo.

   7 p iemh 28/12/2020 9 0

 • Việc nghiên cứu khoa học sư phạm trong trường đại học sư phạm

  Việc nghiên cứu khoa học sư phạm trong trường đại học sư phạm

  Bài báo đã điểm lại sự phát triển và những thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục nói chung, khoa học sư phạm nói riêng trong các trường sư phạm mà chủ yếu là Trường ĐHSP Hà Nội, từ đó nêu lên những định hướng nghiên cứu cho khoa học sư phạm phát triển.

   6 p iemh 28/12/2020 7 0

 • Thực trạng tự quản lí đào tạo của giảng viên đại học sư phạm

  Thực trạng tự quản lí đào tạo của giảng viên đại học sư phạm

  Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ làm phong phú thêm nội dung hoạt động của giảng viên Đại học Sư phạm trong khi quỹ thời gian của họ không thay đổi. Để hoàn thành nhiệm vụ năm học cũng như nhiệm vụ phát triển cá nhân, giảng viên cần quan tâm phát triển nhiều năng lực khác nhau, trong đó có năng lực tự quản lí đào tạo của bản thân.

   11 p iemh 28/12/2020 7 0

 • Kinh nghiệm các nước trong phát triển hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

  Kinh nghiệm các nước trong phát triển hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

  Bài viết này tập trung phân tích kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc phát triển hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm chỉ ra những vấn đề hạn chế trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này như: Vai trò của các bên liên quan còn mờ...

   17 p iemh 28/12/2020 9 0

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

  Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

  Để có khả năng chuyển đổi đó, đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng, đào tạo lại hệ thống các năng lực, phẩm chất nghề nghiệp. Đào tạo và bồi dưỡng được các phẩm chất năng lực đó chỉ có hiệu quả khi xác định được nội dung, phương thức phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p iemh 28/12/2020 15 2

 • Giáo dục từ xa trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Giáo dục từ xa trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này ngoài việc cung cấp một cái nhìn toàn diện về lịch sử phát triển, vai trò của Giáo dục từ xa, sẽ đề cập đến những cơ hội mới đối với loại hình dịch vụ giáo dục này nhằm giữ vị trí ngày càng quan trọng hơn trong hệ thống giáo dục chính thống trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay cũng như một số vấn đề đặt...

   9 p iemh 28/12/2020 9 0

 • Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học tiến đến nền giáo dục 4.0

  Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học tiến đến nền giáo dục 4.0

  Phương pháp sư phạm số được hiểu là tiếp cận các công cụ số dưới góc độ sư phạm trong dạy học. Người dạy sử dụng các công cụ số một cách phù hợp và quyết định khi nào nên và không nên sử dụng các công cụ số; đồng thời, người dạy chú ý đến tác động của các công cụ kĩ thuật số đến việc học của người học. Mời các bạn...

   6 p iemh 28/12/2020 7 0

 • Một số vấn đề về đổi mới công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Một số vấn đề về đổi mới công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Trong thời gian qua, ngành GD-ĐT đã xây dựng được đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lí giáo dục (GD) có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng về cơ bản yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng (BD) nhân tài, góp phần vào thành tựu của GD-ĐT, vào sự nghiệp CNH, HĐH đất...

   5 p iemh 28/12/2020 7 0

 • Đề xuất một số hướng nghiên cứu khoa học giáo dục từ góc độ trường sư phạm địa phương

  Đề xuất một số hướng nghiên cứu khoa học giáo dục từ góc độ trường sư phạm địa phương

  Hướng tiếp cận nghiên cứu trình bày trong bài viết này xuất phát từ xu hướng phản biện và xuất bản các bài báo khoa học, đối chiếu với những nội dung, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục để đưa ra các gợi ý NCKH giáo dục đối với GV các trường sư phạm địa phương.

   6 p iemh 28/12/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics