• Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng với các nội dung: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chắc chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   63 p iemh 25/11/2019 32 1

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học Thiết kế và phát triển Web. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên hiểu được cách thức, cơ chế hoạt động của một trang web viết bằng ngôn ngữ ASP.Net, thiết kế và phát triển được một trang web hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ ASP.Net, tối ưu hóa...

   19 p iemh 22/07/2019 44 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 4: Hệ thống máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 4: Hệ thống máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 4: Hệ thống máy tính trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc và hoạt động cơ bản của máy tính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ máy tính, hệ thống vào ra, giới thiệu hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p iemh 25/06/2019 51 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 7: Hệ thống vào ra

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 7: Hệ thống vào ra

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 7: Hệ thống vào ra trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống vào ra, các phương pháp điều khiển vào ra, nối ghép với thiết bị ngoại vi, các cổng vào ra thông dụng trên PC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p iemh 25/06/2019 46 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 6: Bộ nhớ máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 6: Bộ nhớ máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 6: Bộ nhớ máy tính trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan hệ thống nhớ, bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ chính, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ ảo, bộ nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p iemh 25/06/2019 51 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 1: Tổng quan máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 1: Tổng quan máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 1: Tổng quan máy tính trình bày các nội dung chính sau: Quá trình phát triển và một số nét đặc trưng của các thế hệ máy tính, định luật Moore, một số thành phần cơ bản của máy tính cá nhân ngày nay, giải thích các khái niệm wafer, chip, chipset và mô hình abstraction layers. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p iemh 25/06/2019 65 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 5: Bộ xử lý trung tâm

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 5: Bộ xử lý trung tâm

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 5: Bộ xử lý trung tâm trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc cơ bản của CPU, tập lệnh, hoạt động của CPU. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   75 p iemh 25/06/2019 59 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 1: Hiđro

  Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 1: Hiđro

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Hiđro, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, ứng dụng chất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   7 p iemh 25/05/2019 69 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 3: Nước

  Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 3: Nước

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, phương pháp tinh chế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p iemh 25/05/2019 65 1

 • Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 2: Oxi

  Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 2: Oxi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Oxi, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, ứng dụng chất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   13 p iemh 25/05/2019 64 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 4: Telu

  Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 4: Telu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   9 p iemh 25/05/2019 69 0

 • Bài giảng Microsoft excel - Khoa Công nghệ thông tin

  Bài giảng Microsoft excel - Khoa Công nghệ thông tin

  Bài giảng Microsoft excel được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu giúp bạn nắm bắt được các hàm cơ bản trong excel. Từ đó, thực hành hiệu quả và thành thạo hơn, ôn thi tốt trong kì thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo!

   127 p iemh 25/05/2019 61 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics