• Bài giảng SPSS: Xử lý và phân tích dữ liệu - TS. Nguyễn Duy Thục

    Bài giảng SPSS: Xử lý và phân tích dữ liệu - TS. Nguyễn Duy Thục

    Dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê, một số phân tích cơ bản của thống kê dùng SPSS là những nội dung chính trong 3 phần của bài giảng "SPSS - Xử lý và phân tích dữ liệu". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     90 p iemh 21/03/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics