• Bài giảng Vẽ biểu đồ

  Bài giảng Vẽ biểu đồ

  Vẽ biểu đồ trong Frequency, vẽ biểu đồ trực tiếp từ số liệu, vẽ biểu đồ bằng Graphs là những nội dung chính trong bài giảng "Vẽ biểu đồ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   27 p iemh 21/03/2018 30 1

 • Bài giảng Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu

  Bài giảng Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về cửa sổ Output, tính tần suất, tính các giá trị trung bình, tính tương quan, so sánh các giá trị trung bình của một biến số,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   39 p iemh 21/03/2018 83 1

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 7 - Quản lý chi phí dự án

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 7 - Quản lý chi phí dự án

  Các loại hình chi phí, thiết đặt tiền tệ, khai báo chi phí các loại, bảng dữ liệu chi phí, lọc, xếp, đánh dấu và nhóm công việc theo chi phí, in bảng tiến độ giải ngân, in các báo cáo tổng hợp chi phí,... là những nội dung chính trong bài 7 "Quản lý chi phí dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project dưới đây.

   23 p iemh 21/03/2018 91 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 4 - Xây dựng lịch trình công việc

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 4 - Xây dựng lịch trình công việc

  Bài 4 "Xây dựng lịch trình công việc" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project trình bày về khái niệm, ý nghĩa của phân rã công việc, phương pháp phân rã công việc, phân rã công việc theo thiết kế sản phẩm, phân rã công việc theo quy trình, phân rã công việc theo tổ chức,...

   26 p iemh 21/03/2018 97 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 2 - Giới thiệu công cụ Microsoft Project (MSP)

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 2 - Giới thiệu công cụ Microsoft Project (MSP)

  Bài 2 "Giới thiệu công cụ Microsoft Project MSP" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project trình bày về các thành phần cần quản lý, mục tiêu quản lý công việc, mục tiêu quản lý thời gian, mục tiêu quản lý chi phí,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   34 p iemh 21/03/2018 105 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 1 - Dự án và các quy trình quản lý dự án

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 1 - Dự án và các quy trình quản lý dự án

  Bài 1 "Dự án và các quy trình quản lý dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm dự án, ý nghĩa của dự án, công tác lập và phê duyệt dự án, lộ trình dự án, tổng quan về quản lý dự án, quy trình quản lý yêu cầu,...

   30 p iemh 21/03/2018 102 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 3 - Quản lý yêu cầu dự án

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 3 - Quản lý yêu cầu dự án

  Vai trò và ý nghĩa của quản lý yêu cầu, quy trình quản lý yêu cầu, các thông tin cần quản lý, nhập các yêu cầu vào MSP, khái niệm Custom Field và kiểu dữ liệu,... là những nội dung chính trong bài 3 "Quản lý yêu cầu dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và...

   13 p iemh 21/03/2018 112 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 5 - Phòng chống rủi ro và quản lý lịch

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 5 - Phòng chống rủi ro và quản lý lịch

  Bài 5 "Phòng chống rủi ro và quản lý lịch" trong bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project cung cấp cho các bạn sơ đồ mạng công việc và đường găng, đảm bảo và tối ưu hóa đường găng, xác định rủi ro trên đường găng, quét các nguồn rủi ro, đánh giá khả năng và ảnh hưởng rủi ro, tính giá trị rủi ro,... Đây là tài liệu tham...

   24 p iemh 21/03/2018 102 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 6 - Thiết lập và điều phối nguồn lực

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 6 - Thiết lập và điều phối nguồn lực

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài 6 "Thiết lập và điều phối nguồn lực" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về các loại nguồn lực dự án, ví dụ các loại nguồn lực, cấu tạo Resource Sheet,...

   27 p iemh 21/03/2018 91 3

 • Bài giảng Microsoft Power Point: Giới thiệu MS Powerpoint - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft Power Point: Giới thiệu MS Powerpoint - Phạm Mạnh Cương

  PowerPoint có nhiều phiên bản: PowerPoint 2000, PowerPoint 2002, PowerPoint 2003. Phiên bản càng mới càng dễ sử dụng và được tăng cường nhiều hiệu ứng hơn. Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tính năng cơ bản của Microsoft Powerpoint 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p iemh 21/03/2018 97 1

 • Bài giảng Microsoft Power Point: Hướng dẫn sử dụng PowerPoint trong bài giảng - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft Power Point: Hướng dẫn sử dụng PowerPoint trong bài giảng - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng này hướng dẫn sử dụng PowerPoint trong bài giảng. Nội dung trình bày gồm có: Chọn màu sắc cho Slide; kiểu chữ và cỡ chữ và cách trình bày thích hợp trên slide; làm việc với textbox, autoshape; làm việc với hình ảnh; chèn video – âm thanh; siêu liên kết (hyperlink).

   21 p iemh 21/03/2018 88 1

 • Bài giảng Microsoft Power Point: Các thủ thuật PowerPoint - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft Power Point: Các thủ thuật PowerPoint - Phạm Mạnh Cương

  Bài này gồm có những nội dung chính như: Trình chiếu tự động lặp liên tục; chèn văn bản word, excel; chèn biểu đồ vào slide; chuyển powerpoint sang word; lưu luôn cả font chữ vào powerpoint; đóng gói tập tin powerpoint;...và một số nội dung khác.

   24 p iemh 21/03/2018 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics