• Bài giảng Lí luận dạy học đại học - GV. Nguyễn Ánh Hồng

  Bài giảng Lí luận dạy học đại học - GV. Nguyễn Ánh Hồng

  Bài giảng "Lí luận dạy học đại học" có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học,...

   74 p iemh 25/05/2018 93 1

 • Bài giảng Sử dụng Excel trợ giúp việc xử lý thông tin kinh tế

  Bài giảng Sử dụng Excel trợ giúp việc xử lý thông tin kinh tế

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Sử dụng Excel trợ giúp việc xử lý thông tin kinh tế" dưới đây để nắm bắt những nội dung ôn tập Excel cơ bản, công cụ phân tích dữ liệu, các hàm tài chính, cơ sở dữ liệu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   70 p iemh 21/03/2018 93 1

 • Bài giảng Introduction to SPSS

  Bài giảng Introduction to SPSS

  Tổng quan về SPSS, cách mã hóa, nhập và chỉnh sửa dữ liệu, một số câu lệnh biến đổi dữ liệu, một số phép phân tích cơ bản và cách đọc kết quả,... là những nội dung chính trong bài giảng "Introduction to SPSS". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p iemh 21/03/2018 84 1

 • Bài giảng Vẽ biểu đồ

  Bài giảng Vẽ biểu đồ

  Vẽ biểu đồ trong Frequency, vẽ biểu đồ trực tiếp từ số liệu, vẽ biểu đồ bằng Graphs là những nội dung chính trong bài giảng "Vẽ biểu đồ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   27 p iemh 21/03/2018 28 1

 • Bài giảng Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu

  Bài giảng Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về cửa sổ Output, tính tần suất, tính các giá trị trung bình, tính tương quan, so sánh các giá trị trung bình của một biến số,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   39 p iemh 21/03/2018 75 1

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 7 - Quản lý chi phí dự án

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 7 - Quản lý chi phí dự án

  Các loại hình chi phí, thiết đặt tiền tệ, khai báo chi phí các loại, bảng dữ liệu chi phí, lọc, xếp, đánh dấu và nhóm công việc theo chi phí, in bảng tiến độ giải ngân, in các báo cáo tổng hợp chi phí,... là những nội dung chính trong bài 7 "Quản lý chi phí dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project dưới đây.

   23 p iemh 21/03/2018 86 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 4 - Xây dựng lịch trình công việc

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 4 - Xây dựng lịch trình công việc

  Bài 4 "Xây dựng lịch trình công việc" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project trình bày về khái niệm, ý nghĩa của phân rã công việc, phương pháp phân rã công việc, phân rã công việc theo thiết kế sản phẩm, phân rã công việc theo quy trình, phân rã công việc theo tổ chức,...

   26 p iemh 21/03/2018 92 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 2 - Giới thiệu công cụ Microsoft Project (MSP)

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 2 - Giới thiệu công cụ Microsoft Project (MSP)

  Bài 2 "Giới thiệu công cụ Microsoft Project MSP" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project trình bày về các thành phần cần quản lý, mục tiêu quản lý công việc, mục tiêu quản lý thời gian, mục tiêu quản lý chi phí,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   34 p iemh 21/03/2018 103 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 1 - Dự án và các quy trình quản lý dự án

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 1 - Dự án và các quy trình quản lý dự án

  Bài 1 "Dự án và các quy trình quản lý dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm dự án, ý nghĩa của dự án, công tác lập và phê duyệt dự án, lộ trình dự án, tổng quan về quản lý dự án, quy trình quản lý yêu cầu,...

   30 p iemh 21/03/2018 98 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 3 - Quản lý yêu cầu dự án

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 3 - Quản lý yêu cầu dự án

  Vai trò và ý nghĩa của quản lý yêu cầu, quy trình quản lý yêu cầu, các thông tin cần quản lý, nhập các yêu cầu vào MSP, khái niệm Custom Field và kiểu dữ liệu,... là những nội dung chính trong bài 3 "Quản lý yêu cầu dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và...

   13 p iemh 21/03/2018 105 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 5 - Phòng chống rủi ro và quản lý lịch

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 5 - Phòng chống rủi ro và quản lý lịch

  Bài 5 "Phòng chống rủi ro và quản lý lịch" trong bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project cung cấp cho các bạn sơ đồ mạng công việc và đường găng, đảm bảo và tối ưu hóa đường găng, xác định rủi ro trên đường găng, quét các nguồn rủi ro, đánh giá khả năng và ảnh hưởng rủi ro, tính giá trị rủi ro,... Đây là tài liệu tham...

   24 p iemh 21/03/2018 98 3

 • Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 6 - Thiết lập và điều phối nguồn lực

  Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project: Bài 6 - Thiết lập và điều phối nguồn lực

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài 6 "Thiết lập và điều phối nguồn lực" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về các loại nguồn lực dự án, ví dụ các loại nguồn lực, cấu tạo Resource Sheet,...

   27 p iemh 21/03/2018 86 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics