• Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu bản chất của văn hóa tổ chức; nhận dạng những đặc tính cốt lõi của văn hóa tổ chức; các dạng văn hóa tổ chức;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức" của Nguyễn Hữu Lam.

   19 p iemh 08/02/2018 73 3

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Xây dựng tổ chức học tập - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Xây dựng tổ chức học tập - Nguyễn Hữu Lam

  Việc thay đổi với tốc độ ngày càng tăng của nền kinh tế, công nghệ, xã hội, và môi trường thách thức những người lãnh đạo và các thành viên tổ chức đòi hỏi húng ta phải học tập về cách thức để thiết kế và quản lý các hệ thống phức tạp với vô số những ảnh hưởng phản hồi, những sự chậm trễ dài, và những phản ứng phi tuyến....

   13 p iemh 08/02/2018 70 3

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Quản trị lao động văn phòng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chức danh của văn phòng; khái niệm, vai trò và phân loại của lao động văn phòng, công tác tuyển dụng trong văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p iemh 08/02/2018 70 1

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng" trình bày các khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; tổng quan về quản trị hành chính văn phòng; công tác tổ chức văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p iemh 08/02/2018 80 1

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 3: Quản trị thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách quản trị thông tin, quản lý văn thư điện tử, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p iemh 08/02/2018 72 1

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - Nguyễn Thị Tiểu Loan

  Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 4: Một số nghiệp vụ văn phòng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công tác lễ tân, tổ chức hội họp công tác xa của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p iemh 08/02/2018 84 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 2 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực, các định lý về hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi, thất bại thị trường trong phân phối nguồn lực,...

   15 p iemh 08/02/2018 82 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 4 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Khái niệm phương pháp phân tích, những vấn đề cơ bản trong phân tích, phân tích,...

   14 p iemh 08/02/2018 83 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 6 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Mô hình cân bằng cục bộ, mô hình cân bằng tổng thể,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   18 p iemh 08/02/2018 70 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 5 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội, phạm vi ảnh hưởng của thuế, lý thuyết thuế chuẩn tắc,...

   16 p iemh 08/02/2018 72 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung Bài giảng Tài chính công chương 9 là: Các phương pháp xử lý bội chi NSNN, Gánh nặng nợ và tác động đến nền kinh tế vĩ mô, thu thuế hay vay nợ.

   16 p iemh 08/02/2018 62 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung bài học chương 1 là: Khu vực công, tài chính công và vai trò của chính phủ, sự phát triển của tài chính công, bản chất và chức năng của tài chính công,...

   27 p iemh 08/02/2018 54 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics