• Một số tiêu chí xây dựng hệ giá trị cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay

  Một số tiêu chí xây dựng hệ giá trị cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay

  Để xây dựng được hệ giá trị cần giáo dục cho nữ sinh viên đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa, bài viết làm rõ những tiêu chí mà hệ giá trị đó cần đạt được đó là: Phải phù hợp với sự lựa chọn của đa số nữ sinh viên; phải đáp ứng được yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập, của cơ chế kinh tế thị trường, của cuộc cách mạng khoa...

   12 p iemh 26/05/2020 5 0

 • Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

  Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

  Trong khuôn khổ bài viết, tác giả phân tích làm rõ vai trò của giáo dục và đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực, từ đó đưa ra một số giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực ở TPHCM hiện nay.

   10 p iemh 26/05/2020 5 0

 • Quy định về giáo dục của bộ quốc gia giáo dục Việt Nam Cộng hòa đối với người Việt gốc Hoa (1955-1975)

  Quy định về giáo dục của bộ quốc gia giáo dục Việt Nam Cộng hòa đối với người Việt gốc Hoa (1955-1975)

  Bài viết tìm hiểu một số quy định đối với hoạt động giáo dục của người Việt gốc Hoa những năm 1955 - 1975. Các quy định cụ thể bao gồm: quy định về việc thành lập trường; về sách giáo khoa, số giờ dạy tiếng Việt và tiếng Hoa; về giáo viên giảng dạy.

   8 p iemh 26/05/2020 4 0

 • Tiếp cận lý thuyết đối thoại giáo dục

  Tiếp cận lý thuyết đối thoại giáo dục

  Bài viết của chúng tôi bước đầu hệ thống hóa những nội dung cần thiết về cơ sở lý luận chung của đối thoại giáo dục với hi vọng: Trong định hướng dạy học tiếp cận năng lực ở Việt Nam tới đây, việc cụ thể hóa những tiền đề của đối thoại giáo dục vào phương pháp tổ chức dạy học đối thoại sẽ được quan tâm rộng rãi hơn và...

   10 p iemh 26/05/2020 7 0

 • Năng lực công nghệ số của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội: Nghiên cứu mô hình ứng dụng sơ khởi tại Việt Nam

  Năng lực công nghệ số của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội: Nghiên cứu mô hình ứng dụng sơ khởi tại Việt Nam

  Nghiên cứu áp dụng phương thức tiếp cận “phân tích bán khám phá”, kết quả xác định được một mô hình “3 nhân tố, 8 thành tố” để bước đầu đánh giá năng lực công nghệ số của sinh viên Việt Nam. Qua phân tích mối quan hệ giữa bộ chuẩn của UNESCO và ACRL cùng kết quả khảo sát cho thấy tính hợp lý của mô hình đề xuất.

   15 p iemh 26/05/2020 7 0

 • Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

  Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

  Nghiên cứu này chỉ ra thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung ở một số nội dung như: Nhận thức của giáo viên về ý nghĩa giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ; Các hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ; Biện pháp giáo viên đã sử...

   9 p iemh 26/05/2020 5 0

 • Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học

  Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học

  Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở bậc Tiểu học, bài báo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đồng thời đề xuất một số biện pháp, hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo...

   7 p iemh 26/05/2020 2 0

 • Giáo trình Vi sinh ký sinh trùng

  Giáo trình Vi sinh ký sinh trùng

  Giáo trình Vi sinh ký sinh trùng trình bày các nội dung chính sau: Vi sinh y học, các cầu khuẩn gây bệnh, trực khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng y học, đơn bào ký sinh, phương pháp lấy bệnh phẩm, bảo quản bệnh phẩm để làm xét nghiệm vi sinh - ký sinh trùng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   119 p iemh 27/04/2020 31 0

 • Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất

  Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất

  Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ giữa vi sinh vật và cây trồng, những hoạt động chủ yếu của vi sinh vật đất, vi sinh vật gây bệnh cây, công nghệ sản xuất phân bón vi sinh, tác động qua lại giữa hệ sinh thái đất với khu hệ vi sinh vật.

   50 p iemh 27/04/2020 68 0

 • Giáo trình Sinh học thực vật

  Giáo trình Sinh học thực vật

  Giáo trình Sinh học thực vật trình bày các nội dung chính sau: Nhân giống In Vitro, những nguyên tắc của nuôi cấy mô, tái sinh cây con trong nuôi cấy mô, nhân giống cây con bằng biện pháp nuôi cấy mô, lịch sử phát triển của nuôi cấy mô thực vật, nhân giống bằng con đường phát sinh phôi vô tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p iemh 27/04/2020 38 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cấu trúc cây, cây, bảng băm,... Với các bạn đang học chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   94 p iemh 27/04/2020 39 0

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 96/2019

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 96/2019

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 96/2019 trình bày các nội dung chính sau: Quá nhiều nghiên cứu học thuật được công bố, tạo lập tri thức – công việc của mọi người, chương trình cử nhân dạy bằng tiếng Anh tại châu Âu, Nhật Bản: Đại học đẳng cấp thế giới để đổi mới xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   36 p iemh 27/04/2020 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics