• Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác phối hợp với phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường mầm non

  Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác phối hợp với phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường mầm non

  Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác phối hợp với phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường mầm non

   29 p iemh 13/07/2018 111 14

 • Bài giảng Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo

  Bài giảng Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo

  Bài giảng Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nội dung tài liệu gồm có: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức, đường lối quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục & đào tạo, luật giáo dục,...

   81 p iemh 29/06/2018 77 6

 • Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (THCS)

  Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (THCS)

  Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (THCS) nhằm cung cấp thêm nguồn tư liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên và thầy cô giáo giảng dạy.

   134 p iemh 29/06/2018 41 3

 • Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (TVTH)

  Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (TVTH)

  Bài giảng Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nhằm cung cấp thêm nguồn tư liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên và thầy cô giáo giảng dạy.

   121 p iemh 29/06/2018 58 1

 • Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (SPTH)

  Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (SPTH)

  Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học gồm 5 chương. Nội dung tài liệu gồm có: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức,...

   134 p iemh 29/06/2018 49 1

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Những vấn đề chung về dạy học Toán tiểu học, dạy học các yếu tố số học, dạy học các yếu tố hình học, dạy học đại lượng và đo đại lượng, dạy học các yếu tố thống kê,...

   108 p iemh 28/06/2018 22 1

 • Bài giảng Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

  Bài giảng Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

  Mục tiêu của bài giảng giúp các bạn nắm được các thời kỳ phát triển cơ thể trẻ em để có cách chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hợp lý, đặc điểm sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể để có biện pháp bảo vệ các cơ quan đó, cơ thể trẻ em có sự phát triển theo lứa tuổi.

   84 p iemh 28/06/2018 23 1

 • Bài giảng Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ truyện

  Bài giảng Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ truyện

  Bài giảng Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ - truyện gồm có 2 chương trình bày các nội dung sau: Khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em lứa tuổi mầm non, phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo qua thơ - truyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p iemh 28/06/2018 20 1

 • Bài giảng Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán

  Bài giảng Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán

  Bài giảng Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán giúp các bạn biết được các phương pháp được sử dụng để cho trẻ làm quen với toán, nội dung hình thành biểu tượng toán ở từng lứa tuổi,...

   58 p iemh 28/06/2018 41 3

 • Bài giảng Giáo dục học 2

  Bài giảng Giáo dục học 2

  Giáo dục học 2 là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông, giúp sinh viên có được hệ thống tri thức, kĩ năng cần thiết để tiến hành tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Bài giảng được trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn, rõ ràng các nội dung cơ bản về quá trình...

   125 p iemh 28/06/2018 36 3

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương

  Bài giảng Giáo dục học đại cương

  Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung sau: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân,...

   89 p iemh 28/06/2018 27 2

 • Bài giảng Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản của lí luận dạy học nhằm giúp cho sinh viên học tập thuận lợi và có kết quả môn phương pháp dạy học bộ môn, qua đó có cơ sở tiến hành hoạt động dạy học có hiệu quả ở trường trung học sơ sở.

   74 p iemh 28/06/2018 24 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics