• Bài giảng Chương trình dịch: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 7 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Suy dẫn, biểu diễn suy dẫn bằng cấu trúc cây, văn phạm có nhập nhằng, các chiến lược phân tích cú pháp.

   21 p iemh 25/05/2018 7 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 8 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Ý tưởng & thuật toán, ví dụ minh họa, cài đặt top-down đơn giản, đánh giá về top-down.

   27 p iemh 25/05/2018 7 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 9 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Ý tưởng & thuật toán, ví dụ minh họa, cài đặt bottom-up đơn giản, đánh giá về bottom-up.

   26 p iemh 25/05/2018 8 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 10 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Khắc phục hạn chế của các phương pháp thử-sai, các phương pháp phân tích cú pháp vạn năng, áp dụng quy hoạch động vào phân tích cú pháp.

   19 p iemh 25/05/2018 7 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 11 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, ý tưởng cơ bản, mã minh họa, ví dụ, đánh giá thuật toán.

   25 p iemh 25/05/2018 7 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 12 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích cú pháp tất định, tiếp cận top-down, phân tích LL, bảng phân tích LL,...

   23 p iemh 25/05/2018 4 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce), máy phân tích cú pháp LR, văn phạm họ LR, đánh giá về phân tích LR, các bộ tự động sinh parser.

   31 p iemh 25/05/2018 4 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 14 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce), máy phân tích cú pháp LR, văn phạm họ LR, đánh giá về phân tích LR,...

   28 p iemh 25/05/2018 6 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 15 - Trương Xuân Nam

  Các bộ parser generator tự động hóa việc xây dựng các bộ phân tích văn phạm: Người dùng định nghĩa văn phạm G, thiết lập các xử lý cần thực hiện khi hoàn thành câu, phần mềm phân tích G, tự sinh bảng phương án, phần mềm tự sinh mã bộ phân tích, chèn những đoạn xử lý vào các vị trí thích hợp.

   5 p iemh 25/05/2018 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Th.S Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Th.S Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 do Th.S Thiều Quang Trung biên soạn có nội dung chính được trình bày như: Khái niệm danh sách liên kết, các phép tính trên danh sách liên kết đơn, các phép tính trên danh sách liên kết kép, ứng dụng của danh sách liên kết.

   40 p iemh 25/05/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 Các kiểu dữ liệu và giải thuật tìm kiếm giới thiệu đến các bạn học những nội dung chính như: Định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, nhu cầu tìm kiếm dữ liệu, giải thuật tìm tuyến tính, giải thuật tìm nhị phân.

   41 p iemh 25/05/2018 6 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Th.S Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Th.S Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy trình bày Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui.

   74 p iemh 25/05/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics