• Bài giảng Công thức Stokes tổng quát

  Bài giảng Công thức Stokes tổng quát

  Bài giảng Công thức Stokes cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về dạng vi phân trong không gian Euclid, dạng vi phân và tích phân trên đa tạp. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu đến người học các ứng dụng có liên quan đến môn học: Ứng dụng trong Giải tích, định lý điểm bất động Brouwer, dạng khớp và dạng đóng. Mời các bạn...

   56 p iemh 29/10/2018 28 1

 • Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm là bản tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn Giải tích hàm TTH104 tại Khoa Toán–Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung học phần: không gian mêtríc (nhắc lại), không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục cùng các định lý cơ bản về chúng, không gian...

   53 p iemh 29/10/2018 27 0

 • Quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS

  Quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS

  Quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS

   24 p iemh 29/10/2018 44 3

 • Công tác chỉ đạo GVCN phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

  Công tác chỉ đạo GVCN phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

  Công tác chỉ đạo GVCN phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

   22 p iemh 29/10/2018 60 8

 • NÂNG CAO KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC NHÓM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS

  NÂNG CAO KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC NHÓM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS

  NÂNG CAO KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC NHÓM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS

   35 p iemh 29/10/2018 46 4

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương (THCS)

  Bài giảng Giáo dục học đại cương (THCS)

  Bài giảng Giáo dục học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, người giáo viên phổ thông,...

   83 p iemh 28/10/2018 48 2

 • Bài giảng Giáo dục môi trường ở tiểu học

  Bài giảng Giáo dục môi trường ở tiểu học

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản của môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lí sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, sự tác động của con người đối với môi trường,..... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p iemh 28/10/2018 44 1

 • Bài giảng Hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng Hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng được trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn, rõ ràng các nội dung cơ bản về quá trình giáo dục ở trường trung học cơ sở và sau mỗi chương có mục câu hỏi ôn tập, thảo luận, thực hành… giúp sinh viên thuận lợi trong quá trình nắm bắt tri thức lí thuyết và luyện tập kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh trung học cơ sở.

   70 p iemh 28/10/2018 51 0

 • Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng tham vấn tâm lý - Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng tham vấn tâm lý - Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tham vấn tâm lý giới thiệu về Kỹ năng tham vấn tâm lý do GV. Phạm Mạnh Hà biên soạn trình bày khái niệm trợ giúp tâm lý, tư vấn và tham vấn tâm lý là gì? hiệu quả của việc tham vấn tâm lý, các lý thuyết dùng trong tham vấn,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p iemh 28/10/2018 39 0

 • Bài giảng Tham vấn tâm lý: Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý - Trần Thị Minh Đức

  Bài giảng Tham vấn tâm lý: Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý - Trần Thị Minh Đức

  Bài giảng Tham vấn tâm lý giới thiệu về Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý do PGS. TS. Trần Thị Minh Đức biên soạn trình bày mục đích, các nguyên tắc đạo đức căn bản trong tham vấn tâm lý. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p iemh 28/10/2018 37 0

 • Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng phản hồi ý nghĩa và giải thích - Trì Thị Minh Thúy

  Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng phản hồi ý nghĩa và giải thích - Trì Thị Minh Thúy

  Bài giảng Tham vấn tâm lý giới thiệu về Kỹ năng phản hồi ý nghĩa và giải thích do TS. Trì Thị Minh Thúy biên soạn với nội dung trình bày về phản hồi ý nghĩa và kỹ năng giải thích. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p iemh 28/10/2018 35 0

 • Bài giảng Tham vấn tâm lý: Phản hồi cảm xúc - Trì Thị Minh Thúy

  Bài giảng Tham vấn tâm lý: Phản hồi cảm xúc - Trì Thị Minh Thúy

  Bài giảng Tham vấn tâm lý do TS. Trì Thị Minh Thúy biên soạn trình bày nội dung về phản hồi cảm xúc trong tham vấn tâm lý, cụ thể là tại sao cần phản hồi cảm xúc? cách viết phản hồi cảm xúc, cách xác định cảm xúc qua kỹ năng đặt câu hỏi và các bước giúp phản hồi cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p iemh 28/10/2018 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics